Kryzys instytucji finansowych podważył zaufanie inwestorów do banków i tradycyjnych lokat w pieniądz papierowy coraz częściej przyjmujący niematerialną postać elektroniczną. Recesja na rynkach światowych obnażyła słabości instytucji finansowych i ujawniła, że bezpieczeństwo systemów bankowych nie jest do końca przez państwo gwarantowane. Inwestorów niepokoi także fakt, że depozyty mogą nagle być obłożone wysokim podatkiem wynikającym z globalnego kryzysu finansów publicznych. Złoto i kruszce szlachetne ze względu na duże wahania wartości też przestały być atrakcyjną lokatą zaoszczędzonych pieniędzy. Ponadto problematyczne jest przechowywanie tego typu depozytów.

W tej sytuacji najlepszą lokata kapitału są nieruchomości, a konkretnie grunty rolne i budowlane. Jest to jedyna zmaterializowana forma lokowania oszczędności. Taka lokata nie traci na wartości, ziemi nie grozi nagła nadprodukcja po  jej zasoby systematycznie maleją. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny ziemi rolnej wzrosły średnio o prawie 400% i zapewniają rentowność rzędu 20-50% rocznie. Natomiast nawet do 100% rocznie można zarobić na gruntach rolnych przekształconych w działki budowlane. Pozytywną rolę cenotwórczą dla lokat gruntowych odegrała data 1 maja 2016 roku, kiedy to zniknął obowiązek posiadania zezwolenia na zakup ziemi przez obcokrajowców. Ceny ziemi po tym terminie poszybowały ostro w górę osiągając średni pułap cen unijnych. Pamiętajmy, że ceny gruntów rolnych i budowlanych w Europie Zachodniej znajdują się na znacznie wyższym poziomie w stosunku do Polski.

Największą wartość osiągają depozyty w nieruchomościach gruntowych wokół wielkich aglomeracji miejskich oraz w atrakcyjnych zakątkach turystycznych  kraju. Największym apetytem inwestorów cieszą się tereny na Mazurach oraz wokół miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach. Tą ostatnią ofertą szczególnie interesują się Holendrzy poszukujący atrakcyjnych działek na tzw. drugi dom na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Należy podkreślić, że o zyskowności depozytów w nieruchomościach gruntowych decyduje przede wszystkim lokalizacja, stan uzbrojenia oraz możliwość przekształcenia i podziału zakupionego terenu. Największą rentowność wykazują grunty o powierzchni 5-10 ha podzielone na małe działki budowlane, które można bez pośpiechu zbywać osiągając zysk w wysokości przekraczającej próg 100-300% w stosunku do wartości pierwotnej zakupionego terenu.

Grunty rolne posiadają dodatkowy walor podwyższający wartość lokaty poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju dopłat unijnych.

Pamiętać należy, że bezpieczne inwestycje w lokaty gruntowe powinny zakładać okres depozytu na minimum 5 lat, gdyż w tym czasie wygasają ewentualne obciążenia podatkowe (podatek dochodowy, renta planistyczna, opłaty adiacenckie). Ceny gruntów rolnych pną się cały czas w górę.

Biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie lokat bankowych oraz prognozy na rynkach finansowych śmiało można stwierdzić, że lokaty w grunty są i będą przez długi czas najpewniejszą i najbardziej bezpieczną formą zabezpieczenia oszczędności oraz najlepszą lokatą kapitału.

Jerzy Krajan Szymański

Radca handlowy PGN
Polska Giełda Nieruchomości